نظرسنجی

عملکرد فرماندار گچساران در مدت5 سال گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟
19. اسفند 1397 - 8:43
کارگران سد چمشیر گچساران که بابیشترین فشارهای اقتصادی ومعیشیتی چهارده ماه ازروزگارِرفته برخانوارهایشان درپستوهامانده بوداینک به واخواهی حقوق ناحق شده خوددست یاری به سوی شماپدرمعنوی خوددارند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،نرگس احمد پور،خبرنگارو فعال اجتماعی گچساران در نامه ای به "آیت الله ملک حسینی" نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد خواستار یاری مسئولین استانی در رفع مشکلات و پرداخت معوقات کارگران سد چم شیر گچساران شد.

متن نامه به شرح زیراست.

بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت آیت الله ملک حسینی نماینده ولی فقیه درکهگیلویه وبویراحمد

سلام علیکم؛

نظربه اینکه بافرمایش بنیانگزارانقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) کوخنشینان ولی نعمتان انقلاب هستندودراکثرفرمایشات واندرزهایشان تاکیدمی نمودندبوسه بردست کارگرمی زنم وباتوجه به وضعیت آشفته اقتصادکنونی حاکم بر کشور،درجای جای میهن اسلامی سعی برانجام رسالت شریف همسویی بامقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای داریم تابابردباری برمشکلات اقتصادی ،گامی دررفع موانع اقتصادی بانگرش صحیح ایشان باعنوان اقتصادمقاومتی به مقابله باجنگ روانی ابرقدرتهابرذهنیت جامعه کنونی غالب شویم.

گاهی تحریم های کنونی وآشفته بازارعدم مدیریت شفاف، بیشترین فشاررابه اقشارضعیف اجتماع به خصوص قشرزحمتکش کارگرواردنموده است وطبق آنچه دررسانه های محلی، ااستانی وملی این روزهاباعنوان اعتصاب کارگران زحمتکش سدچم شیرشهرستان گچساران درج وانتشاریافته است ودردقشری بعدازچهارده ماه انتظاربازهم محورمبحث داغ رسانه هاشده است به عنوان یک خبرنگاروفعال اجتماعی که بیش ازچهارسال است بااین مجموعه کارگری ومشکلاتشان ارتباط کامل ومستقیم دارم وهربارباحفظ کرامت انسانی وشئون اخلاقی حاکم برجامعه اسلامی درنشرخبراقدام نموده ام،برخودواجب دانسته به عنوان عضوی ازاهل قلم ورسانه ندای درحنجره مانده کارگران مظلوم سدچم شیرشهرستان گچساران رابه شیوه دردمندخودشان به سمع شماپدرمعنوی این عزیزان برسانم.

جهت تنویرافکارعمومی واثبات به شبکه های بیگانه که سعی برسوءاستفاده ازاخبارداخلی وتفرقه افکنی باطبل توخالی همدلی،همواره خودرادلسوزاقشارکارگری فریادمی زنندبایدبگویم کارگران معتقدومتعهدوزحمتکش ومتدین سدچم شیرشهرستان گچساران جزرسیدن به حق الزحمه کاری خود،هیچ نیت سوئی ندارندو ازآنجاکه بعدازاتفاق واعتصاب سال نودویک این چندمین باراست که حقوق معوقه کارگران وعدم تحویل وپرداخت آن توسط دست اندرکاران مدیریت فنی مهندسی سد،به چهارده ماه متوالی واردشده است،فشارمالی،بدهی های اقتصادی ومعیشیتی آنان رابراعتراض وپناه آوردن به مسئولین داخلی ترغیب نموده است.

پدربزرگواروانسان وارسته وفقیه آگاه؛ شنیده ام قراراست بخشی ازبودجه موردنیازسدتزریق شودلذاعاجزانه خواستار ورود دلسوزانه آن مقام به نوع نگرش ونظارت براولویت نیازکارگران می باشم  که هماناتحویل حقوق ضایع شده توسط مسئولین سد است .بارهاشاهدتزریق بودجه به این قسمت بوده واخبارش رادرج کرده ایم لذاهرباربااخراج صدنفری یادویست نفری کارگران وباعنوان تسویه حساب واخراج وریزش نیرو دردادن حق به آنها اجحاف شده است این درحالی است که حقوق دیگرقسمتهایعنی مدیران ارشدهمیشه پرداخت شده است.

حضرت آیت الله ملک حسینی ستاندن حق کارگران مظلوم سدچم شیرکه بیشترین اولویت آنهابرآورده شدن‌نیازمالی است ازواجبات است کمابیشتراین عزیزان کودک شیرخواره،والدین سالخورده ومستاجرهستندوفرزندان محصلشان دررفت وآمدومخارج مدرسه ودرمان بسیارتحت فشارهستند.

فرزندان صالح انقلاب اسلامی که بابیشترین فشارهای اقتصادی ومعیشیتی چهارده ماه ازروزگارِرفته برخانوارهایشان درپستوهامانده بوداینک به واخواهی حقوق ناحق شده خوددست یاری به سوی شماپدرمعنوی خوددارند.

به عنوان یک خبرنگار و یک فعال اجتماعی درگچساران که خودبیش ازچهل وسه شیرخوارراشخصی وبالطف دوستانم حمایت می کنم واشراف کامل برمخارج تحصیلی محرومین شهرم دارم ،ازآن مقام مسئول خواهان این موردهستم که ازطریق تریبون رسانه ای نظارت بردادن حق وحقوق کارگران مظلوم سدچم شیرشهرستان گچساران رابه مسئولین آن مجموعه گوشزدنماییدتااین هزینه دربیخبری اجتماعی صرف موارددیگرنشود.وخواهان شفاف سازی وضعیت رسیدگی به حق وحقوق کارگران سدحتی ازطریق فروش اموال منقول وغیرمنقول مرتبط به مجموعه سدچم شیرمی باشم.

بااحترام

نرگس احمدپورخبرنگار،نویسنده وفعال اجتماعی گچساران

انتهای پیام

نظرات کاربران

تازه های سایت

پربازدیدها