نظرسنجی

عملکرد فرماندار گچساران در مدت5 سال گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟
23. آبان 1397 - 7:52
جانباز گچسارانی نوشت: بخش عمده ای ازاستان ما مقهور تحجر ،خودکامگی خانوادگی وفامیلی،تفکرات افراطی قومی وقبیله ای ست.فریب کت وشلوارهای روز،منازل شیک وماشین های گرانقیمت را خورده و تاوان اختلافات مِلکی وخانوادگی وعقده های شخصی به ظاهرسیاسی عده ای قلیل را پس می دهیم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،ابوالحسن غلامی ،جانباز قطع عضو گچسارانی درمطلبی نوشت:استان کهگیلویه وبویراحمد به نسبت وسعت وجمعیت یکی از نقاط ثروتمند خدادادی دردنیاست.

باداشتن آب،جنگل،کشاورزی،دامپروری و ابرمخزن های نفت وگازجهان حدودیک قرن است که در مشکلات فرهنگی ،فقرآموزش و مهارت های گفتگو دست وپا می زنیم.

وقتی تفاوت زندگی اهالی محترم سی سخت راباسایر مناطق استان وشاید اکثرزاگرس نشینان مطالعه می کنیم متوجه یک نکته اساسی می شویم وآن پایه آموزشی ست که صدسال پیش یکی ازبزرگان فهیم بادعوت از معلمین بنانهاده ست.

متاسفانه بخش عمده ای ازاستان ما مقهور تحجر ،خودکامگی خانوادگی وفامیلی،تفکرات افراطی قومی وقبیله ای ست.فریب کت وشلوارهای روز،منازل شیک وماشین های گرانقیمت را خورده و تاوان اختلافات مِلکی وخانوادگی وعقده های شخصی به ظاهرسیاسی عده ای قلیل را پس می دهیم.

بایدبپذیریم اگر روزی با هواپیمای شخصی هم تردد کنند درصورتی که فرهنگ عمومی درزندگی را فرانگیرند و ازآن بهره عملی نبرند، آش همان آش وکاسه همان کاسه ست.

به فرمایش امیرکبیر تا مردم نسبت به شرایط روز آگاهانه تصمیم نگیرند اتفاق خاصی درپیشرفت جامعه رخ نداده ومدیریت سفارشی عمه وخاله ادامه خواهدداشت.

پس ازانقلاب،نظام اسلامی زحمات زیادی برای خروج فیزیکی استان ما از بن بست  متحمل شده لیکن ما خودهنوز درگیر بن بست های خودساخته فرهنگ عمومی وادامه دعوای کهنه افرادمبتنی بر منافع فردی وخانوادگی هستیم.

دوباره تاسرحد بن بست های سردسیروگرمسیر و اخیراً هم تاحد طایفه ،فامیل وخانواده سقوطمان داده اند.

کشورهایی همچون ژاپن واتریش که شاید ثروت خدادادی استان مارا ندارند  پس ازجنگ جهانی دوم فقط با اصلاح وپیشرفت فرهنگ عمومی از دل خرابه ها و ویرانه هایی که عده ای ازآدمهای ددمنش درغرب وشرق  برای آنها بجاگذاشتند،موفق به بازسازی وپیشرفت سرزمین خود در حد فوق العاده شده اند.

سالها پیش درسفر رهبرمعظم انقلاب به استان وقتی مسئولین درحضور ایشان  به جای ارائه پیشنهاد برای رفع مشکلات مردم ، شروع به طرح موارد بچه گانه کردند،ایشان فرمودند متاسفانه افق دیدشما درحدهمین ساختمان استانداری ست.

بیاییم طرحی نودراندیشیم  وگرنه فسیل های کوته نظر فردای فرزندانمان رابرخلاف اهداف شهداء ، به تاراج خواهندبرد.

انتهای پیام

نظرات کاربران

تازه های سایت

پربازدیدها