نظرسنجی

عملکرد شورای ششم دوگنبدان را تا کنون چگونه ارزیابی می کنید؟
23. شهريور 1401 - 9:15
اربعین حسینی ویترینی عظیم از وحدت و ھمبستگی مسلمانان و عظمت جامعه اسلامی را به رخ جهانیان می کشاند،همایشی که بیانگر یک قدرت بی نظیربرای جھان اسلام است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب، رباب پرواز_اربعین حسینی خصوصیتش به این خاطر است که در آن روز یاد شھیدشدن حضرت ثاراللہ و یارانش در اذھان زندہ می شودکه این امر بسیارمھم و گرامی است.

در اقدامی ظالمانه شھیدشدن اباعبداللہ و یارانش در غربت وسکوت اتفاق افتاد،فرض کنید که این اتفاق یعنی شھادت امام و یارانشان در سکوت به پایان می رسید و این اتفاق هم در ذھن ھا وجود نداشت و فراموش می شد.

بنابراین آیا این اتفاق برای گرفتاری ھا و سیاھی ھای نسل ھای آیندہ اثری داشت؟آیا باعث روشنگری شد؟اگرحسین علیه السلام شھید می شدند و نسل ھای بعدی نمی فھمیدند و ھمه چیز در خفا می ماندچه اثری در ھدایت و برانگیزگی ملت ھای اسلامی و جوامع دنیا داشت؟.

بله ھیچ اثری نداشت و فقط حسین علیه سلام به رضوان الھی می رسید و یارانش به اجرشان می رسیدنداما اربعین حسینی روزی است که برای اولین بار زائران اباعبداللہ ھمچون جابر ابن عبداللہ،عطیه از اصحاب پیامبر(ص) و یاران حضرت علی به کربلا آمدند.

اساسا اھمیت اربعین یعنی یادآوری نھضت حسینی که ھمیشه جاودان بماند و زیارت اربعین یکی از پرفضیلت ترین زیارات است.درسی که اربعین به ما داد این است که باید یاد حقیقت و خاطرہ شھادت را در مقابل طوفان عظیم تبلیغات دشمن و کفار زندہ نگه داشت.

اھمیت اربعین حسینی در وحدت و انسجام ملت ھای مسلمان است که در بزرگترین راھپیمایی جھان درکربلای معلی و در روز اربعین حسینی اتفاق می افتد که جمع کثیری از سراسرجھان گردھم آمدہ و مسافتی 80 کیلومتری را پیادہ می روند.

اربعین حسینی ویترینی عظیم از وحدت و ھمبستگی مسلمانان و عظمت جامعه اسلامی را به رخ جهانیان می کشاند،تجمعی که بیانگر یک قدرت بی نظیربرای جھان اسلام است.البته به شرط آنکه این قدرت در کانون توجھات علمای اسلام قرارگیرد.

اربعین حسینی و آیین ھای آنروز بیان کنندہ شور و شعور اسلامی است که می توان گفت علاوہ بردرمان دردھای جھان اسلام موثرترین عامل برای معرفی اسلام حقیقی درجھان است.

اما تحقق این مساله نیازمندھوشیاری رسانه ای درجھان اسلام و پوشش گستردہ از مراسم باشکوہ اربعین حسینی است.ھوشیاری ای که به ترتیب زمینه سازگسترش یافتن سلوک امام حسین علیه السلام و اسلام ناب محمدی"ص"درجھان خواھدبود و رویکردھای رسانه ھای استکبارکه مدت ھاست پروژہ ھای اسلام ھراسی و تعریف واژگون از اسلام را دنبال می کنند بی اثرخواھدکرد.

 

انتهای پیام/

نظرات کاربران

تازه های سایت

پربازدیدها