نظرسنجی

عملکردچندماهه شهردارجدید گچساران را چگونه ارزیابی می کنید؟
21. مرداد 1396 - 17:15
وقتی مدیریت شرکتی به پهنا و بزرگی یک خاورمیانه،اراده تعیین مدیران وپائین ترین افراد شرکت راازخود نمی بیند وبا لیست آماده ای از سوی ذی نفوذان سهم خواه ،روبرو می شودکه باید گفت جامعه مهندسین نفت باید برای این روزهای نفت وگاز در گچساران پارچه سیاه به جای شعله قرمز وآتشین نفت را برسردر نفت جای داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،فرهاد حقیقت جو،هوشنگ صیدالی را می توان یکی از چند مدیربرتر قلمدادکرد.اگر پیشنه مدیریتی وی در استان کهگیلویه وبویراحمد را نظاره گر باشیم، پیشرفت ها وتحقق برنامه هایی رامی توان در کارنامه وی برجسته دید که نام هوشنگ صیدالی را به راحتی می توان در زمره حتی مدیران برتر کشوری گنجانید.

آری …شاید به کاربردن کلماتی که پایانش با کلمه ای منفی (بود) به پایان می رسد باورش سخت باشد ولی بایدپذیرفت حضور این مدیر قابل در بازی جدید وبانقش متفاوتی به نام مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران باختی پیش بینی شده رابرای وی درآینده ای نه چندان دور رقم خواهد زد.

سوابق مدیریت در شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران در چند سال اخیرنشان داده است که مدیرانی که برمسند این پست مهم تکیه زدند نادانسته خودرادرباتلاق بازی های سیاسی شخصیت ها ذی نفوذ گرفتار شدند.مسبوق به سابقه است که مدیرانی که قبل از هوشنگ صیدالی پای براین عرصه گذاردند از خود کمترین اراده مدیریتی را نداشته اند.

ازنزدیکترین وبرجسته ترین مدیرانی که دربازی سیاسی این ذی نفوذ برجسته خودرابازنده دراین میدان دید،مهندس محمدی بود.مهندسی که الفبای مهندسی را مقابل کتابچه سهم خواهی سیاستمداران،سیاست باز، به راحتی فراموش کردونتوانست آنگونه که باید جایگاه رفیع وقدرتمند نفت را نگاه دارد.

وقتی مدیریت شرکتی به پهنا و بزرگی یک خاورمیانه،اراده تعیین مدیران وپائین ترین افراد شرکت راازخود نمی بیند وبا لیست آماده ای از سوی ذی نفوذان سهم خواه ،روبرو می شود،که چه افرادی باید در چه سمت ها وپست هایی نشانده شود باید گفت جامعه مهندسین نفت باید برای این روزهای نفت وگاز در گچساران پارچه سیاه به جای شعله قرمز وآتشین نفت را برسردر نفت جای داد.

برادرگرامی وارزشی روزهای نه چندان دور ،شما دراندازه هایی مدیرانی نیستید که خودرا مقروض به سهامدارانی کنید که به راحتی به خط قرمز انقلاب ورهبری دهان بی توجهی  می کنند ،پس برادرم هوشنگ صیدالی به شدت شمارا از این قاعده بازی در زمین خودی سفارش به مراقبت از وجهه خود می نمایم.

برادرعزیزم جناب صیدالی اگر سخت است بخشیدن عطای این مدیریت دست نشانده ،به لقایش،اگر سخت است برگشتن از راهی که از ابتدا،بی راهه بوده است،اگر سخت است پذیرفتن،ناپذیرفته ها،ولی شمارا به حقوق حقه مردمی که راهی ندارند،سوگند،جوانانی که شغلی ندارند، سوگند،مادران وپدرانی که دراین ابر مخزن نفت قامتشان از بی توجهی خمیده، سوگند،سرو قامتانی که کمتراز یک سال در مخزن بی اکسیژن عدالت درنرگسی مظلومانه جان باختند تا پس از مرگشان به استخدام بهشت درآیندسوگند،به جوانان لبنان،رادک سوگند،به اشک ها ولبخندهاسوگند،نگذاریدشما با لقب دست نشانده ای در این شهر به در کوی برزن آن به یکدیگر نشان داده شوید،نگذارید بگویند این مدیر هم مانند مدیریت قبل چشمانش به انگشتان سهم خواهانی پیوند خورد است که ازخود اراده ای جز لبخند تسلیم ندارد.

در جلسه تودیع ومعارفه شما شعری خوانده شد که بی گمان برای روزپایانی شمادراین پست صرف خواهد شد،(صد شکر که این آمد وصد حیف که آن رفت)مردم گچساران مدیران نفتی فرمایشی را هیچگاه در حافظه خودفراموش نخواهند کرد،مردم گچساران در نفت مدیری را می خواهند که در فعل واراده تغییر را به خوبی صرف کرده باشد.

فراموش نکنید دیوارها موش دارند وهمه تبادلات گفتاری ورفتاری شمارا ضبط ودر تاریخچه خود بایگانی می کنند،نیایدروزی که آن حافظه مقدمات حذف شما ازدیدگان مردم ستم دیده گچساران رغم به شکلی ناشایست رقم زند.

برای یک بار هم که شده بیاید در نفت وگاز گچساران اراده یک مدیرنفتی را بر سهم خواهانی که این شهر را در قبضه خوددارند وبرای هرآنچه که ارتباطی به آنها ندارد تکلیف معین می کنند نقش آموزگاری فراموش نشدنی را در لباس یک مدیر نفتی با استقلال ایفا کنید ودرسی فراموش نشدنی به زیاده خواهی آنان بدهید.

شایدشمارا درمقابل این بازگشت استقلال به حوزه نفت از دایره خود حذف کنند ولی مطمئن باشیددرحافظه مردم ماندگار خواهید شد.جناب صیدالی ،پدر شما مدیران نفتی مصدقی بود که نفت را از مستعمره غرب واستکبار آزاد کرد وملی شدن آن را به مردم زجرکشیده ای هدیه داد که لذت بهره از نفت را عده ای سهم خواه ورانت خواربرای خود وکشورهایشان قبضه کرده بودند.

آيا شما خواهید توانست مدعی ملی شدن نفت گچساران درپایان کارنامه مدیرتی خود برای مردم زجردیده وکشیده گچسارانی باشید که جوانان شایسته آن سهمی اندک درآن دارند ؟آیا خواهید توانست لیست های مدیران خود را خود تهیه ودر پاکتی دربسته به رئیس دفترتان اعلام نمائید؟

آیا خواهید توانست بر پاکت های های سهم خواهی عده ای زیاده خواه مهر برگشت زنید؟اگر توانستید فقط به گوشه ای از این پرسش ها در ضمیر ناخودآگاه خود پاسخ دهید راهی را درآن گام گذارده اید که راه عدالت خواهی مردم شهرستان گچساران است،اما اگر برای حل این پرسش ها صورت آنان را پاک نمودید ،بدانید آنگونه که مدیرعامل اسبق رانده شداز این شهر رانده خواهید شد.

با استمداداز ایزدمنان برای شما پایانی را در این پست آرزومی کنم که در نسخه ها ی نامه رسان نزدیک و،وابسته به سهم خواهان سیری ناپذیر،آنچه برای دیگران پیچده شد، برای شما پیچده نشودوامید آن می رودچشمان وگوش خودرا بیش از پیش به دست نشاندگان و سهم خواهان سیری ناپذیر،بدخواهان استقلال نفت وگاز گچساران نسپارید،ونگذارید عاقبت نفت وگازگچساران مانند،زندگی شکست خورده ای قلمدادشود که راهی به جزپیوند مجددبا مدیری جدید،برای آن باقی نماند.

انتهای پیام/م

نظرات کاربران

تازه های سایت

پربازدیدها