نظرسنجی

عملکرد شورای ششم دوگنبدان را تا کنون چگونه ارزیابی می کنید؟
18. مهر 1395 - 19:16

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،سیدسعادت الله حسینی پور دهبزرگ دریادداشتی نوشت:درسال۷۶که نزدیکترین افراد به حلقه قدرت و ثروت هم در قوه تخیلشان نمی گنجید،رییس دولت های هفتم و هشتم برای اکثریت آراء رقیب خود "ناطق نوری" را شکست داد و پیروز انتخابات گردید.شور و شوق عظیمی در بین اکثریت مردم به راه افتاد و احزابی که تادیروز نامشان چپ و راست بود پوست انداختند و یکی نام و واژه مقدس اصولگرایی را مصادره کرد و دیگری اصلاحطلبی نام گرفت.

خوب یادم است قریب به بیست سال پیش وقتی دوستانم با احساسات خاص جوانی به این موضوع می پرداختندو نظر من را جویا می شدند در جواب می گفتم شما کدام اصولگرا و اصلاحطلب یا چپ وراست را میگویید؟ایا شما واقعا اعتقاد دارید که چپ و راست وجود دارد؟

خیر چپ و راست وجود خارجی نداردو اینها ما را چپ وراست کرده اند.روزها ما را به جان همدیگر می اندازند و شب ها همه دور یک سفره دور هم جمع می شوند وبه ریش ما می خندند و پول نفت وگازو سهام وصادرات و واردات را بین خود تقسیم می کنند،خیلی سال طول کشید که بعضی از دوستان متوجه این مساله بشوند و خیلی‌های دیگر هم هنوز خواب چپ و راست را می بینند.

دوازده سال طول کشید تا نماد چپ و راست در انتخابات سال ۷۶ و رییس جمهور هشت سال قبل از آنان (چپ وراست وکارگزار)در سال ۸۸علنا دور یک میز بنشینند و نقشه عدم انتخاب مجدد دکتر احمدی نژاد را در دوم به هر شکل ممکن ولو با ریخته شدن خون جوانان وطن بکشند.

اری هنوز هم عده ای توهم چپ و راستی دارندو احساس می کنندکه این احزاب وجود خارجی دارند.انگار فراموش کرده اند که همین انتخابات دورگذشته عالیجنابان سرخ پوش و خاکستری محمدرضا عارف را وادار کردند تابه نفع آقای روحانی راستی و اصولگرا کنار بکشد.

یا همین چند ماه پیش وقتی با هلهله و شادی پیروزی لیست امید را در مجلس جشن گرفتند و بیش از ۱۵۰نفر به ظاهراعتدال و اصلاح طلب دور هم جمع شدند تا پاداش "محمدرضا عارف" رابه خاطر کناره گیری ایشان به دستور عالیجنابان با ریاست مجلس به ایشان جبران نماینداما در روز رای گیری حلقه قدرت و ثروت چپ وراست دروغین، بفرما را برای لاریجانی زدند.این را خدمت عزیزان مطرح نمودم که اگر هنوز بر این باور هستند که چپ وراست وجود خارجی دارد از این توهم بیرون آیند.

اما احمدی نژاد اصولا کجای این بازی بزرگان صفحه شطرنج سیاسی قرارداردشایدبتوان گفت که احمدی نژاد اشتباهی و از روی غفلت چپ وراست دروغین برمسند قدرت نشست.درست مثل سربازی که در هیاهوی بازی شطرنج که وزیر و رخ وفیل واسب درگوشه ای از صفحه درگیر کیش مات همدیگر هستند ناگهان خود را به نقطه آخر صفحه شطرنج می رساند و به وزیر نیرومندترین مهره شطرنج تبدیل می گرددکه اگرشطرنج باز خوبی باشید باوزیر هم می توانید چند اسب و رخ وفیل را حریف باشید.

اری احمدی نژاد آنقدر در صفحه سیاست ایران ریز بود که به چشم هیچ سیاست مداری در دور اول نیامدو اگر در مرحله دوم میاندوره ای از او حمایت کردند حمایت کردن و یانکردشان تاثیری نداشت. بخاطر اینکه رقیبش محبوب اکثریت ملت ایران نبود.

چند طرفدار درجه سه و چهار دکتراحمدی نژاد به بیت هر سیاست مدار درجه اول و دوم می رفتندوهیچکس نبود که روی او شرط ببنددو اکثرا عالیجنابان به ظاهر اصولگرا با تمسخر به این قضیه برخورد می کردند.احمدی نژاد در کمال ناباوری عالیجنابان سال۸۴رییس جمهور ایران گردیدو چون خود را وام دار اشخاص حقیقی و حقوقی نمی دانست بجای خدمت به اربابان قدرت و ثروت کمر خدمت به توده فقیر جامعه بست.

اربابان قدرت و ثروت که موقعیت خود را در خطر می دیدند با همه ابزار کمر به نابودی او بستندو آنقدر به قدرت خود ایمان داشتندکه به پادشاه وهابی سعودی وعده نابودی شش ماهه اش را دادند.

آنان که ثروت مملکت را بین چند ده نفر از یاران خود تقسیم کرده بودند هر روز یک بحران اقتصادی برای دولتش بوجود می آوردند ،یک روز قحطی نخود داشتیم،یک روزبرنج ،یک روز آهن بود، یک روز طلا و یک روز مسکن بود، یک روزسهام و....

به چشم خود بحران نمک را هم مشاهده نمودم وقتی همکارم دهها بسته نمک گرفته بود و سوال می کردم این همه نمک را برای چه چیزی می خواهی گفت مگه نشنیده ای قحطی نمک آمده است و هیچگاه نتوانستم راضی اش کنم که این خبر کذب است و حداقل تو این یک قلم قحطی بوجود  نمی آیدوما خودمان می توانیم باجوشاندن آب دریا در هرلیتر سیصد تا چهارصدگرم نمک بدست بیاوریم.

وقتی دکتر الهام سخنگوی دولت نهم در سیمای جمهوری اسلامی بیان نمود که یکی از بانکهای خصوصی بیش از هزار میلیاردتومان درتهران آپارتمان خریداری نموده و در کمتر از چند ماه قیمت مسکن دوبرابر شده است ولی اصراری بر فروش منازل خود نداردما ناچارا مجبوریم برای آپارتمان های خالی از سکنه مالیات وضع کنیم.

آری عزیزان در این مدت هم عده ای خبرنگارخریداری شده بر این آتشی که نه فقط دود آن به چشم مردم می رفت بلکه آتش به زندگی مردم زده بود هرچه بیشتر می دمیدندتابلکه عده قلیلی از مسند نشینان اریکه قدرت خود و آقازاده هایشان دوباره به قدرت باز گردند.باآن همه بحرانهایی که دراین مملکت بوجود آوردند فقط می توان دست خداوند راکه به یاری این ملت نجیب و خدمتگزار محبوبشان آمده بود،مشاهده نمود.

 

 سال۸۸با آن  همه سم پاشی که در جامعه بوجود آورده بودنددکتر احمدی نژادهایی  رای آوردند که در تاریخ انتخابات های جمهوری‌اسلامی بی بدیل بوده است.اما اینبار دیگر موجودیت آنان درخطر بود باید برای ماندن از اغفال جوانان نهایت استفاده را کرد.شیرینی آن انتخابات را آنچنان تلخ نمودند که هیچگاه دشمن اینچنین امیدوار به نابودی انقلاب اسلامی نشده بود.

اوباما دوروز قبل (بیست خرداد هشتادوهشت)طی نامه ای به مقام معظم رهبری شرایط ایران را برای مذاکرات اتمی پذیرفته بود و تا فتح عزتمندانه اتمی فقط یک قدم فاصله داشتیم.ناگهان ورق برگشت و دشمن که تا دیروز از دور مارا فقط می توانست رصد کند اینجا در مهمترین مراکز سیاسی و امنیتی ما آدمهایی را داشت که به او مشاوره می دادند.

مثلا یک آقازاده بدنبال وصل شدن به سناتورهای آمریکایی بود که بدنبال تحریم های بیشترایران بودند.حرف و سخن فراوان است وفقط می توانیم افسوس بخوریم که با روحیه ای که احمدی نژاد سراغ داریم شمشیر عدالت خیلی به گردن غارتگران بیت المال نزدیک شده بود.اما افسوس که برخی مردم تهران فریب فریبندگان را خوردند.

اتفاقی که احمدی نژاد دراین دوره داشت رقم می زد مثل همه کارهای دیگر که به او درارتباط است در نوع خودش بی بدیل بود.کمتر شهری و حتی بخشی درایران بود که به صورت خودجوش گروهها وکمپین های احمدی نژادی تشکیل نداده باشندمردم اینبار می خواستند آگاهانه به چپ و راست دروغین نه بگویند.

اما در اردوگاه احمدی نژاد واژه هایی مثل ولایت پذیری،عدالت،ارزشهای دینی و ملی و انقلابی جایگاه خاصی دارندو حاضر نیستند مثل دلسوزان دروغین انقلاب و اسلام همه چیز را فدای منافع شخصی خود کنند.

درپایان تأملی بر این گفته مقام معظم رهبری می کنیم که می فرمایند:با آمدن شما(دکتراحمدی نژاد)جامعه دچار دوقطبی خواهد شد.

 

براستی مگرالان جامعه دوقطبی نیست و آیا این چپ و راست هر دو یک قطب هستند وآیا مقام معظم رهبری هم مثل حقیر براین باور هستند که چپ وراست وجود خارجی ندارد،یا ایشان از اسراری آگاه هستندو از این نگرانند که عده ای فرصت طلب و فصولگرا اصل وماهیت انقلاب را بخطر بیندازندوهزینه های جبران ناپذیری مثل سال 88 بر کشور تحمیل کنند.

 

و باید گفت خوش بحال اصولگراهای دروغین و خوش بحال تر نسیب اصلاحطلبان بظاهر اصلاحطلب شدکه دیگر رقیب قدری در میدان ندارند.

اما این جماعت فکر می کنندکه احمدی نژاد تمام شده است و دوباره بیاد قدیم ها دور یک سفره می نشینند و دیگر دغدغه دزدگیر بیت المال را نخواهندداشت.

فقط یه تلنگر کوچکی به آنان می زنم که حضرت آقا به دکتر احمدی نژاد به عنوان برادر مومن خود فقط توصیه کرده اند که این دور در انتخابات شرکت نکنند،نگفته اند که شما از کسی حمایت نکنید.مگر در این زمینه هم معظم له نظر خاصی داشته باشند.

ولی قطعا اگر گزینه های انتخابی ما از محارم دکتر احمدی نژاد نباشد (متاسفانه در اردوگاه دکتر احمدی نژاد کسی نیست که کاریزمای ایشان را داشته باشدو اگرهم باشد از فیلتر تاییدصلاحیت شورای نگهبان عبور نخواهد کرد) وقطعا فصولگرایانی که حقوق نجومی می گیرند و اشرافی زندگی می کنند نخواهد بود.

انتهای پیام/م

نظرات کاربران

تازه های سایت

پربازدیدها