نظرسنجی

عملکرد فرماندار گچساران در مدت5 سال گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟
15. شهريور 1397 - 17:32
با وجود تولید روزانه بیش از 104تن انواع زباله و پسماند درگچساران هنوز اقدامی در خصوص مدیریت پسماندها و زباله های شهری انجام نشده که به نظر می رسد با تداوم این روند کمتر از یک دهه دیگر شاهد مدفون شدن دیاربام نفت ایران درزیرخروارها زباله باشیم؟!.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،دفع پسماند همیشه یکی از معضلات جدی شهرهای بزرگ و کوچک بوده است واین مشکل حتی در روستاها نیز اکنون مشکل ساز شده است،زمانی بود که پسماند و زباله با اشیاء و تولیدات شیمیایی و میکروبی مخلوط نشده بود، آن زمان هوا هم شرایط بهتری داشت و از دو روش خاک کردن و آتش زدن برای از بین بردن پسماند استفاده می کردند.

بخش عمده ای از این پسماند که باقیمانده محصولات گیاهی بود، تبدیل به کود می شد و بخش دیگر سوزانده!، اما با پیشرفت علم و تکنولوژی زباله هایی پدید آمد که دیگر به آسانی جذب طبیعت نمی شد و به عبارتی چرخه آن از تولید تا بازگشت کامل نبود.

رنجی که از دسترنج می بریم

با بیشتر شدن این پسماندها، مشکلات دیگری پدید آمد بنام آلودگی زیست محیطی و دفع پسماند، مشکلی که هنوز در بسیاری از مناطق کشور از جمله استان کهگیلویه و بویراحمد و شهرستان نفتخیز گچساران به قوت خود همچنان باقی مانده است ،هرچند تکنیک جمع آوری ، حمل و نقل و دفع زباله های شهری با توجه به وجود مباحث نفت و گاز، اهمیت ویژه مباحث بهداشتی ونیز مباحث اقتصادی؛علیرغم همه موفقیت ها در بسیاری از عرصه ها از پیشرفت چندان مطلوبی دراین شهرستان برخوردار نبوده است.

ازدیاد جمعیت شهری ، مهاجرت از روستاها و شهرهای اطراف و نیزتوسعه مراکز بهداشتی و درمانی درکنار توسعه صنایع نفت،گاز و پتروشیمی درگچساران و رابطه مستقیم آنها با افزونی زباله های شهری و صنعتی مسائل بغرنجی را دراین شهرستان بوجود آورده که هم اکنون بصورت یک بحران زیست محیطی دربسیاری از محافل مطرح شده است.

اوضاع نامناسب دفن پسماندها

 در حال حاضر امر جمع آوری و حمل این مواد درشهرستان گچساران بصورت غیر بهداشتی انجام شده و در بسیاری از موارد از تکنیک های بسیار قدیمی و عقب افتاده ای برخوردار است،صرف هزینه های هنگفت برای جمع آوری و دفع زباله ،افزایش بهای ماشین آلات و هزینه های حمل و نقل و نیز کمبود نیروی انسانی داوطلب در این شغل از یک سو و عدم بهره گیری از بازیافت مواد زائد و نیز عدم آگاهی و توجه شهروندان به رعایت موارد بهداشتی از سوی دیگر ، همواره بر این بحران افزوده است.

 این درحالی است که شیوع بیماری های خطرناک از طریق انتشار مگس، موش و دیگر حیوانات موذی، مشکلات زباله های بیمارستانی، ورود سموم و فلزات سنگین در زنجیره های غذایی از طریق استفاده غیر صحیح از کودهای کمپوست و نیز اشاعه آلودگی در محیط توسط کارگران شاغل در این حرفه مسئله ای است که ضرورت توجه به آن از طریق یک برنامه ریزی صحیح ضروری به نظر می رسد.

تولید زباله و مشکلات دفع آنها درگچساران 

اگرچه پسماندها بر اساس قانون مدیریت پسماند به پنج گروه عادی، صنعتی، پزشکی، کشاورزی و پسماندهای ویژه تقسیم‌بندی شده اندکه امروزه جمع آوری، حمل و یافتن مکان مناسبی برای دفن زباله های شهری به یکی از چالش ها و معضلات اساسی پیش روی مسئولان و مدیران شهری گچساران تبدیل شده است.

در شهری چون گچساران روزانه حدود 104تن زباله تولید می شود یعنی به طور متوسط هر شهروند گچسارانی روزانه حدود یک کیلو گرم زباله تولید می کندو از این مجموع  پسماند جمع آوری شده در طول شبانه روز ،74 تن در سطح شهر و 30 تن مربوط به شرکت نفت و گاز گچساران است که توسط حوزه خدمات شهری شهرداری جمع آوری می‌شود.

از نحوه جمع آوری زباله و شیوه دفن غیر اصولی و غیر بهداشتی آنها گرفته تا نبود جایگاه تفکیک پسماندو انتقال و تلنبار کردن زباله ها در محیط های حاشیه شهر و عدم فرهنگ سازی از جمله مهمترین معضلاتی است که در سالهای اخیر شهروندان دیار بام نفت ایران با آن روبرو بوده اند. 

تولید روزانه بیش از 104تن زباله

با این تفاسیر با وجود تولید روزانه بیش از 104تن زباله در بخش‌های کشاورزی، صنعتی، ساختمانی، خانگی و بیمارستانی این شهرستان هنوز اقدامی در خصوص مدیریت پسماندها و زباله های شهری انجام نشده که به نظر می رسد با تداوم این روند کمتر از یک دهه دیگر شاهد مدفون شدن دیاربام نفت ایران درزیرخروارها زباله باشیم؟!.

این درحالی است که معاون سیاسی اجتماعی فرماندارگچساران در نشست کارگروه مدیریت پسماند این شهرستان با اشاره به این معضل گفته بود:متاسفانه تاکنون اقداماتی در جهت ایجاد جایگاه دفن زباله‌های شهری و روستایی دراین شهرستان ایجاد نشده است.

استقرار حیوانات ولگرد در محل زباله ها

سید مرتضی سجادپور افزوده بود:نبود دیوار حائل در مکان جمع آوری و دفن پسماند شهر گچساران که هم اکنون در کنار سد و نیروگاه سدچم‌شیر جمع آوری می‌شود، متاسفانه موجب شده که حیوانات ولگرد از جمله سگ در این مکان استقرار داشته باشند.

ایجاد بیماری برای شهروندان

وی نیز تصریح کرده بود: حمل زباله به وسیله خودروهای سبک و سنگین که در سطح شهر انجام می‌گیرد به دلیل فرسوده بودن موجب شده که شیرابه سمی بسیاری از پسماندهای جمع آوری شده در سطح  خیابان‌های سرازیر شود که این امر  موجب ایجاد بیماری‌های زیادی برای شهروندان می‌شود.

 سجاد پور در ادامه به موضوع انتقال پسماند صنعتی با محوریت زیست محیطی اشاره و اظهارکرده بود:متاسفانه از سال 86 تاکنون اقدامی برای جمع آوری پسماند صنعتی صورت نگرفته است ومتاسفانه برای امحاء پسماند صنعتی در شهرستان هزینه‌های بسیاری  پرداخت می‌شود.

 تولید 100تن پسماند شیمیایی درشرکت نفت

معاون فرماندار گچساران نیز دراین نشست گفته بود که 64 درصد پسماند صنعتی مربوط به شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران است و این شرکت سالانه  100 تن پسماند شیمایی تولید می‌کند.

معضل همیشگی زباله بیمارستانی

 سجادپور در ادامه نیز به امحاء پسماندهای عفونی اشاره و تصریح کرده بود:در نشست قبلی مصوب شده بود که تمامی پسماندهای عفونی کلینک‌ها و مراکز بهداشت و درمانی در بیمارستان شهد رجایی گچساران امحا شود،یکی از مهمترین اموردر این خصوص امحاء پسماند عفونی است و دستگاه‌های متولی موظف هستند پسماند عفونی را بی‌خطرسازی کنند.

وی ادامه می دهد که از سال 90 تا کنون امحاء پسماندهای عفونی این شهرستان به وسیله دستگاه زباله سوز صورت می‌گیرد که خود معضلاتی از جمله آلودگی هوا را در بردارد.

پسماندها روانه سد کوثر می شوند!

معاون فرماندار گچساران درادامه این نشست با اشاره به دیگر مشکلات جمع آوری و دفن پسماندهای روستاهای گچساران نیزگفته بود:در حال حاضر جایگاه جمع‌آوری پسماند روستایی در  روستاهای دیل، آرو ،مارین و اسپر مشخص شده است ،برخی از روستاییان برای دفع پسماندهای تولید شده خود آنها را در مکانی سوزانده و یا به دره آبی ریخته که موجب می‌شود این پسماندها روانه سدکوثر شود و آب این سد را آلوده کند.

  این درحالی است که بخشدار گچساران دراین خصوص هم می گوید: متاسفانه مشکلاتی در زمینه دفن زباله‌ها در سطح روستاهای این شهرستان وجود دارد،در روستای امامزاده جعفر برای دفن زباله از جایگاه شهرداری استفاده می‌شود وهم اکنون درچهار روستای گچساران از جمله رودبال، نازمکان و روستای علیا و سفلی تمهیداتی انجام گرفته است.

معضل زباله به روستاها رسید

فرج‌الله استلاحی می افزاید:برای احداث جایگاه دفن زباله در این منطقه معارضانی وجود داشته است،در نزدیکی روستای بی‌بی جان آباد و آب‌شیرین  تاسیسات نفت سقلاتون وجود داردکه با هماهنگی شرکت نفت پسماندهای این روستاها و این تاسیسات در یک مکان دفن می‌شوند.

وی درادامه بیان می کند:متاسفانه از روستای رودبال تا روستاهای که دارای جمعیت زیادی دارند خودرو جمع‌آوری زباله در این روستاها وجود ندارد و تنها برخی از روستاهای گچساران دارای خودرو حمل زباله هستند.

 مسعود ظفری،شهردار گچساران نیز در گفت وگو با این پایگاه خبری تحلیلی درخصوص مشکلات جمع آوری پسماند دراین شهرستان گفت:چهار نقطه از شهر را برای جمع آوری و تخلیه زباله‌های ساختمانی در نظر گرفته شده است که با توجه به این که شهر دارای کانال‌های عمیق زیادی است برای پر کردن این کانال‌ها نخاله ساختمانی در حال حاضر در این مکان‌ها ریخته می‌شود.

 تخلیه نخاله ساختمانی درکانال ها

وی اظهارکرد:با پرکردن این کانال‌های می‌توان درآینده به عنوان فضای سبز شهری و یا پارک استفاده کرد وچهار نقطه شهری از جمله کانال ضلع شمال و جنوبی در 500 دستگاه، ابتدای جاده روستای دیل، جاده کمربندی و حد فاصل بلوار پناهپوری به تاجگردون درحال حاضر برای تخلیه نخاله‌های ساختمانی پیش‌بینی شده است.

 شهردارگچساران اظهارکرد:با پرشدن برخی از کانال‌های موجود در سطح شهر نخاله‌های ساختمانی به خارج شهر با نصب تابلو منتقل خواهند شد.

تولیدروزانه 30 تن زباله درشرکت نفت

وی در ادامه با اشاره به جمع آوری زباله توسط حوزه خدمات شهرداری گچساران گفت:روزانه بیش از 104تن زباله توسط شهرداری جمع آوری و به مرکز دفن زباله منتقل می‌شود که از این مجموع پسماند جمع آوری شده در طول شبانه روز ،74 تن در سطح شهر و 30 تن مربوط به شرکت نفت و گاز گچساران است که توسط حوزه خدمات شهری جمع آوری می‌شود.

ظفری تصریح کرد:15 دستگاه خودرو سنگین و 3 دستگاه خودروی سبک کار جمع‌آوری این میزان زباله را در شهرگچساران برعهده دارند.

معضل دفن زباله درکنار سد چمشیر

وی افزود:نهادینه نشدن فرهنگ جداسازی زباله‌های خشک و تر از مبدا و بالا بودن میزان تولید زباله ازمهمترین مشکلات تولید زباله در شهرستان است وهم اکنون جمع‌آوری و دفن پسماند شهری در کنار سدچمشیر صورت می‌گیرد که این خود یک معضلی دیگری است.

 وی اظهار کرد:مکانی در نزدیکی سد و نیروگاه سدچمشیر برای جمع‌آوری پسماندهای این شهر در نظر گرفته شده که متاسفانه  این مکان باید دارای یک دیوار حائل باشد که از ورود سگ‌های ولگرد و انتشار زباله و انتقال بیماری جلوگیری کنند که متاسفانه در آن منطقه دیواری احداث نشده است و این امر موجب شده که سگ‌های زیادی در این منطقه جمع شود.

ایجاد کارواش خودروهای حمل پسماند

 ظفری درادامه تاکید کرد:درتخصیص اعتبارات سالجاری به شهرداری گچساران باید اعتباری برای احداث دیوار حائل در مکان تخلیه و جمع آوری زباله و  ایجاد کارواش برای شست وشوی خودروهای حمل پسماند شهری تخصیص داده شود.

اگرچه در سالهای اخیر در راستای اجرای طرح مدیریت پسماند، در بسیاری از نقاط کشور، رسیدگی به وضعیت زباله های شهری و بازیافت آنها در راس برنامه های مسئولان قرار گرفته و برخی استانها توانسته اند با استفاده صحیح و اصولی از زباله به عنوان یک سرمایه اولیه نیازهایشان در زمینه های مختلف از جمله تولید کودهای ارگانیک و بدون مواد شیمیایی را برطرف کنند و از این منبع، درآمدهای قابل توجهی نیزکسب کنند.

بحران زباله در گچساران باید جدی گرفته شود

جدای از این مسائل بحران زباله در گچساران باید جدی گرفته شودو مسئولان نگاه و نگرش جدی به مشکلات شهرستان به ویژه مسائل زیست محیطی مانند معضل زباله و پسماندها داشته باشند.

چند سالی است که زباله به عنوان یک چالش بزرگ دراین شهرستان مطرح است، هر چند زباله طلای کثیف محسوب می‌شود و با استفاده از تکنولوژی می‌توان از آن کسب سرمایه کرد ،در راستای سلامت مردم،حفظ محیط زیست ونگرانی و دغدغه هایی که در آینده وجود دارد به ویژه آلودگی منابع زیرزمینی، آب و خاک، امیدواریم دستگاه های متولی به این موضوع ورود جدی نمایند و نهایت تلاش خود را برای رفع این مشکل بکارگیرند.

انتهای پیام

نظرات کاربران

تازه های سایت

پربازدیدها