نمایش 41 - 50 از 234
رواج اشرافی گری در دولت روحانی در بین مسئولین هم همانند دوره اصلاحات رشد چشمگیری داشت تا جایی که وزیر دولت اصلاحات که محکوم به گرفتن حقوق نجومی می شود از طرف دولت تدبیر ذخیره انقلاب خوانده می شود.
کمبود اعتبار و بودجه در شهری که نماینده اش بارها خود را در اخذ منابع مالی ابر قهرمان جلوه داده و در سخنرانی های انتخاباتی اش با آمارهای دهان پر کن از چند برابر شدن بودجه شهری سخن گفته مسئله ای نیست که بتوان از کنار آن به راحتی گذشت.
بیشترین بسترسازی در حوزه اقتصاد و فرهنگ و نفوذ در لایه های قدرت هستند و هربار با یک شعار و گفتمان که گاهی کارگزاران،گاهی اصلاح طلب،گاهی راست میانه رو(راست لیبرال) و گاهی هم اعتدال، از طریق رانت قدرت در ۲ حوزه فرهنگ و اقتصاد وثروت به عرصه سیاسی حضور و در پی تصاحب مناصب بوده و بدنه ی اصلی آنان بخش سرمایه داری سکولار کشور هستند.
9 دی قیامی افتخارآفرین از مردمی انقلابی و خداجو بود، که بر مدار معنویت و بصیرت شکل گرفت تا تداوم و ثبات انقلاب اسلامی را بیمه و یأس و سرخوردگی بازی خوران و طراحان فتنه 88 را بر اردوگاه معاویه صفتان مستولی نماید.
موسوی و کروبی
با گذشت 7 سال از حوادث تلخ فتنه 88، هنوز هم کام مردم ایران تلخ است و9 دی روز کور کردن چشمان فتنه گران داخلی و مزدوران خارجی است تا بفهمند که ملت ایران، بیدار، آگاه و هوشیار است و دست درازی توطئه گران را در مسلک خویش نمی پذیرند و به تاسی از خون شهیدان والامقام پاسدار انقلاب خواهند ماند.
جناب روحانی عزیز!این منشور حقوق شهروندی تان بیشتر به نقض گفته های شما در قبل می پردازد تا دوای درد مردمی که هر روز سفره هایشان کوچک می شود به نظرمی رسدمنشور جدیدتان هم فقط یاد آور وعده های سرخرمن دوران تبلیغات شماست و فاقد ارزش و اعتبار.
آنان که مثل ظهر عاشورای 61 هجری بر نمازگزاران آتش افکندند و مسجدها را نمرود وار در هیزم جهل و وطن فروشی به آتش کینه کشیدند،همان فتنه گرانی که عروسکان خیمه شب بازی و سرمایه های تیم مثلث گرگ هایعنی اسرائیل و انگلیس و آمریکا بودند.
آقای وزیرکشور!نمی دانم در منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور،حقی هم برای جوانان گچسارانی قائل شده اید یاخیر؟ حقیقتا اگر کمی از تبلیغات زودهنگام انتخاباتی فاصله بگیرید می توانید به مشکلات مردم هم رسیدگی کنید.
جناب رئیس جمهور از ملزومات حقوق شهروندی رفاه بخشیدن به زندگی مردم است که گویا این حقوق در این دولت تدبیر و امیدتان برعکس جلوه کرده و تنها دل در گرو مسئولین نهاده است! وامیدواریم این منشور حقوقی تان همانند دیگر وعده های دولت تدبیر و امیدتان تقریبا هیچ نباشد.
متأسفانه هر از چند گاهی صنعت نفت وگازگچساران این مرکز ثقل اقتصادی و صنعتی اسیر تلاطم‌های سیاسی و یارگیری‌های جناحی می‌شود و به بدنه متخصص و متعهد و به ساختار منظم و تعریف شده آن تعرض و صدمه وارد می‌شودو بعضا عناصر دلسوز و ارزشی یا به کنج انزوا کشیده می‌شوند و یا مجبور به هجرت و رحل اقامت در مراکز دیگر می شوند.

صفحه‌ها