نمایش 81 - 90 از 323
این شهر را با آن کوچه‌های پرفراز و نشیبش، آدم‌های فقیر و جوانان بیکارش، زنان بی‌سرپرست و بدسرپرستش، پسرکان دستفروشش، پدران غصه دارش، حتی این شهر و خانه‌های داغدارش که طعم تلخ خودکشی را تا سر هر خیابان به توبره می‌کشد فراموش کرده‌ایم.
بهتر بود تهیه کننده لیست با هر قصد و نیتی، به جای اسم و به جای لوده گی های رسانه ای و بازی عکس های پر زرق و برق، شلوغی های دوره ثبت نام، طنز فراوانی فالورهای اینستا، تمرکز بر تخصص، کارآمدی، دلسوزی، عدالتخواهی می نمود.
انتخابهای قومی و قبیله ای ، سفارشی و قسمی می شود وضع موجود، می شود دور بودن از حق و حقوق شهروندی، می شود دور بودن از داشته هایی که نداریم،به گوش باشیم کانون های ثروت و قدرت به بهانه های قومی و قبیله ای ، باندی و جناحی هیچگاه بی خیال برگ تعرفه ما نخواهند شد.
انقلابی ها، در این چند روز مانده به برگزاری مهمترین انتخابات ریاست جمهوری تاریخ انقلاب، باید وارد کف میدان شوند و با زبان و روح خود ، اثر قلمدان خود را مضاعف کنند .
کدام یک در مقابل کارهای دهان پر کن آقای نماینده صدایی برآورده است که آقای تاجگردون جوانان این شهر جوانان این محله های کم درآمد و کم بضاعت اکنون بیکار هستند و ندار!کارخانه لاستیک سازی که تا چندسال دیگر نیز افتتاح نمی شود چه دردی از این جوانان دوا می کند؟
آقای تاجگردون!برای شما ساز و دهل و رقص شادی آور است، اما برای آن کودک آدامس فروش که نان آور خانواده است یا آن خانمی که بدلیل فقر تن فروشی می کند یا آن مادربزرگی که در روستای بی بی جان آباد چند ماه است سهمیه کمیته خود را نگرفته معنی شادی چیز دیگری است.
آقای تاجگردون تا دیر نشده فکری کن ، این ره که مدیرانت می روند به ترکستان است،مدیران کم کار و نامتعهدت را برکنار کن و اگر محذورات داری بگو تا مردم بشناسند وگرنه به اندازه همین مدیران، تو مسئولی!
متاسفانه شاهد بودیم نماینده محترم به جای پاسخگویی به جوانان بیکار و تحصیلکرده با وارونه جلوه دادن متن و اصل انتقاد و ایجاد جنجال با ابراز نام مشک و ملار و در پی آن باتوهین به منتقدین خود را تبرئه کردند!.
جناب تاجگردون!آیا مشکلاتی نظیر بیکاری،خودکشی،معیشت، فقر ،فساد،مسائل فرهنگی،تبعیض،عدالت و... که از مسائل مهم در شهرستان گچساران است را دغدغه اصلی خود می دانید یا برگزاری جشن مشک و ملار!؟.

صفحه‌ها