نمایش 31 - 40 از 323
احساس تبعیض و بی عدالتی در مباحثی مثل اشتغال و بیکاری از اصل بیکاری دردناک تر است،وقتی جوان بیکار در مناطقی مثل گچساران این وضعیت را می بیند و از طرفی آینده ای نیز برای خود متصور نیست بنابراین بعید نیست که به قول معروف به سیم آخر زده و عقده گشایی کند و این قبیل جنایات را مرتکب شود.
آقایان شعور مردم را به بازی گرفته اید و به تاج و تخت خود می اندیشید؟ این همه افتتاح و کلنگ زنی و استخدامهای فامیلی و رانتی و وقفهای مورد دار و شبهه ناک و دم از خدمت رسانی به مردم زدن و آخر الامر قتل عام با هم نمی خواند.
عالیجنابان بعد از حذف زینل زاده و قاضی فر حالا برای مسعود ظفری جوان خواب دیدند و می خواهندبه شکلی ایشان رو نیز حذف کنند و گزینه مد نظرشان را به شورا تحمیل کنند.
از نظر سیاسی قوم لر به تناسب در ادوار مختلف افرادی در رده های حاکمیتی تا سطح معاون وزیر داشته است،اما متاسفانه چه به لحاظ توجه به زیر ساختها وانجام سرمایه گذاری مولد و چه از نظر میزان مشارکت در مدیریت سیاسی و اداری کشور هیچ وقت مورد توجه جدی قرار نگرفته اند و پاسخ درخور و مناسبی به حضور و مشارکت و از خود گذشتگی این قوم داده نشده است.
جناب مدیرعامل شرکت نفت و گازگچساران لطفا هر چه زودترتنها کرسی قشقایی ها در نفت واین شرکت را هم بگیرید تا پازل رفتارهای شما کامل شود و تابلویی بر سر در شرکت نفت نصب کنید و بنویسید ورود قشقایی ممنوع .
گزینه اصلی و نهایی خارج از قدرت شورا همان فردی ست که بی زحمت گندم ری را خواهد خورد و کلید ساختمان سفید شهرداری پر حاشیه را تحویل خواهد گرفت.
حقوق شهروندی کلیدواژه دیگری ست که درباره محصورین خائن از آن استفاده شده است اما نگفته اید جای این حقوق شهروندی در سال ۸۸ کجای ادبیات کودتاگران مزد بگیر آمریکا و عربستان بود؟ نوشته اید با رفع حصر دل مردم را شاد کنید ولی نگفته اید که دل هشتاد میلیون ایرانی که در سال ۸۸ شکست، چه می شود؟.
آنسوتر درمحله ای دیگرازگچساران هر ده خانه ،شش خانه یافرزند طلاق دارند ویادرشرف جدایی هستند،وقتی علل راجویاشدیم بیکاری،بیکاری وبیکاری رابهانه ای برای عدم سازش می دانند،زوجهایی که اگرشغل آبرومندی بود،شیرازه اش به این سادگی ازهم نمی پاشید.
همه چیز حالا مبهم است و به نظر می رسد نقل و انتقالات در سطح مدیران ارشد نفت و باشگاه فوتبال نفت و گازگچساران آنقدر خسته کننده شده که هیچ یک یارای رسیدگی به مسئله اول آنها یعنی فوتبال را ندارد.
ریش و قیچی سیاست است که اکنون در نفت امورات را پیش می برد. به نظر می رسد که اگر سیاست و لابی های آنها بخواهد این گونه بتازد و نیروهای توانمند خود را قربانی سیاسی کاری خود نمایدابتدا ورزش نفت و درادامه خود نفت گچساران را در آتش خود فرو خواهد برد.

صفحه‌ها