نمایش 21 - 30 از 287
هر چند که همین نمایندگان در سالهای گذشته مصوبه‌ای را داشتند که اگر در هنگام چرت زدن هستند هیچ خبرنگاری حق تصویربرداری ندارد و دلایل آن را خستگی عنوان کردند که باید گفت مگر مجلسی که قرار است قانون وضع کند و نظارت داشته باشد؛ محل خواب است.
نمی‌توان از شانزده میلیون به سادگی عبور کرد و تشکری از آنها نکرد،آری وقتی می‌گوییم شانزده میلیون منظورمان همان افرادی است که به قانون احترام گذاشتند و قانون را علی‌رغم اینکه اعتراضاتی نیز داشتند پذیرفتند.
این جریان شاید درامروز با مظلوم نمایی خود و به صحنه آوردن مردم به ظاهر پیروز شدند اما اخلاق را فدای مطامع سیاسی خود کردند.
آقای رئیس جمهور! بعید به نظر می‌رسد که در مناظره پیش رو بتوانید از قضاوت ملت حاشیه امن پیدا کنید، جز اینکه ادعای کسب ثروت بواسطه باغ پسته نمایید که این هم داستانی است تکراری!
عدم توان در ارائه پاسخ به اذهان عمومی و ناتوانی در دفاع از عملکرد مفتضحانه چهار ساله آنقدر مشهود است که دولت را دست به دامان آمارهای دروغینی می کند که خودشان قبلا آن را تکذیب کرده اند.
دلم می گیرد از آن کسی که رای خود را به خاطر پول و شام تغییر می دهد و همان فرد همیشه از رانت و رانت خواری می نالد!
شاید وقتش باشد به جای خردکردن دهان کارگری که پیامبر اکرم (ص ) سفارش به بوسیدن دستانش را کرده بود از این قشر عذرخواهی کرده و به مانند فرانسوا اولاند ، خود از صحنه انتخابات کنار روید.
اما جناب روحانی یادتان هم باشد اگر دوباره رئیس جمهور شدی ادبیات تان را اصلاح کنید و گناهانتان را نیزپاک کنید، تاریخ نشان داد انقلاب اسلامی وامدار هیچ شخصی نیست.
عده ای با گشادبازی و رفاه طلبی و راحت طلبی مفرط بر سر سرمایه های گرانبهای مادی و معنوی اینگونه چنبره زده و مسابقه رفاه طلبی و کاخ نشینی راه انداخته اند هیچ کدام شان در خط حمایت از محرومان و مستضعفان نبوده و نخواهند بود.
رکود در حوزه اقتصادی همین بس که یکی از بزرگترین نمایندگی خودرویی در منطقه گچساران با تدبیر دولت ۴سال تعطیل و محل ستاد نماینده فعلی و اخیراهم ستاد دولت تدبیر و امید است.

صفحه‌ها