تب‌های اولیه

ضعیف
34% (58 رای)
متوسط
11% (18 رای)
خوب
22% (38 رای)
عالی
33% (57 رای)
تمام آرا: 171