تب‌های اولیه

ضعیف
34% (34 رای)
متوسط
11% (11 رای)
خوب
26% (26 رای)
عالی
28% (28 رای)
تمام آرا: 99